No3018嫩模张雨萌江浙沪旅拍私房紫色情趣内衣秀火辣身材撩人诱惑写真34P张雨萌秀人网

No3018嫩模张雨萌江浙沪旅拍私房紫色情趣内衣秀火辣身材撩人诱惑写真34P张雨萌秀人网

盖缘肝木太旺,动而生风,犯胃克脾,故见飧泄肠风等症,但须肝木一和,则内风自息。人但知水能克火,而不知火亦能制水,发阳光以消阴翳,此类是也。

又若人之禀赋,脏有阴阳,而酒之气质,亦有阴阳,盖酒成于酿,其性则热,汁化于水,其质则寒,故阳脏者得之则愈热,阴脏者得之则愈寒,所以纵酒不节者,无论阴阳,均能为害。二气之标本同,故经病之化,皆从乎本。

盖以尺之皮肤,诊时必见,验于此而形肉之盛衰概可知矣。脾弱不能生肺,故为少气。

凡病若在表,而欲求之于外矣,然脉则沉迟不浮,是在内而非外,故知其心腹之有积也。五脏有病,则各传其所胜,不治,法三月,若六月,若三日,若六日,传五脏而当死,是顺传所胜之次,即此“不间脏”之谓也。

形不同而名则异,故当辨之。若五十动而不一代者,五脏受气皆足,乃为和平之脉。

当外而不外,病在内;当内而不内,病在外。如肺风疝、脾风疝之类,皆兼一风字,其必挟肝邪可知。

Leave a Reply