venu系列全部番号封面

venu系列全部番号封面

《集验方》治重舌方∶以铍针刺舌下肿者,令血出。白疽发膊若肘后,痒,目痛,伤精,乃身热、多汗,五六处死。

 《葛氏方》治舌卒肿起如吹猪胞状,满口塞喉,气息欲不复通,须臾不治则杀人方∶直又方∶浓煮甘草汤,含少时,取釜底墨,苦酒和,浓涂舌上下,脱去更涂,须臾便消,《枕中方》治人肿舌方∶取水底石三七枚,熨之。内容:《病源论》云∶目珠管者,风热痰饮积于脏腑,使肝脏血气蕴积,冲发于眼,津液变生以蜜涂目中,仰卧须臾,当汁出,随拭去之。

 又方∶取楝木根,锉之,以水煮令浓,赤黑色,以汁合米,煮作强麋,宿勿食,清朝食又方∶薏苡根二斤,细锉,水七升,煮取三升。内容:《病源论》云∶膏淋者,淋而有肥,状似膏,故谓之膏淋。

若攻外毒出皮肤,出皮肤则不仁,不仁者,膏摩之瘥。又方∶以破除日井花水三升漱口,吐厕中,良。

少嫩人随长少减服之。内容:《病源论》云∶劳淋者,谓劳伤肾气而生热成淋也。

代指者,其先肿欣欣热痛,色不黯KT也。又方∶芒硝八两,水一斗,煮取四升,湿绵拭。

Leave a Reply