egg尤妮丝教师ol自慰

egg尤妮丝教师ol自慰

每用一分,临发蛇莓根捣末服之,并导下部,亦可饮汁一、二升。烦躁不眠加栀子。

 志欲敖,礼欲恭,药上行者曰顶,下行者曰串,故顶药多吐,串药多泻。有宿热者不可食,大病食之必发热,疮家及痼疾家食之必发,以其食百草之毒也。

桔红十二两,檀香五钱,白豆蔻五钱,片脑一钱。布干桃叶于上,浓二、三寸,安席叶上卧,温复得大汗,治患风冷气痹及瘫痪。

喉痹紧急,牙皂、巴豆各等分为末,米汤调刷纸上,晒干,作捻子,点火以烟熏鼻,立能开口,鼻竹纸渗巴豆令满,作纸捻点灯旋之,以烟熏喉间,即吐恶血而消。治寒厥迷闷,四肢厥冷。

发明羚羊属木,入厥足阴,伐肝最捷。胆能治人粗豪之气,若人素常胆怯者为之切禁。

可服,可摩,但不可作灯,烟气熏目,使人不能远视。 小儿鬼疰及诸鱼骨鲠,皆烧灰酒服。

Leave a Reply